เทศบาลเมืองบ้านสวนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ิอยู่อาศัยไม่เหมาะสม สร้าง ห้องสุขาใหม่ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี นายณัฏฐสิทธิ์ จันทนะ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายไพโรจน์ สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมอบห้องสุขาใหม่ให้กับ นางสาวจันทร์ทิพย์ เจริญทรัพย์ อายุ 46 ปี คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย หลังพบว่าห้องสุขาเก่าซึ่งเป็นห้องไม้มุงด้วยสังกะสีมีความชำรุดและอยู่ไกลจากตัวบ้านทำให้มีความยากลำบากในการเดินเข้าห้องสุขา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ิอยู่อาศัยไม่เหมาะสม เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีจึงได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ทำการลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของผู้พิการหลังตรวจสอบแล้วได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ทำการสร้างห้องสุขาใหม่ให้กับ นางสาวจันทร์ทิพย์ เจริญทรัพย์ อายุ 46 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพื่อความสะดวกในการใช้ห้องสุขา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการรายนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกและปลอดภัยมากกว่าของเดิมที่ใช้อยู่


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563