เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชน เพื่อช่วยกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชับเดช ชิตวิเศษ นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชน มีผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาล 46 ชุมชน จำนวน 184 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลท่าข้ามและเทศบาลตำบลวังตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้ในครั้งนี้

นายนพดล รัฐศุภางค์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวนกล่าวว่า การฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชนในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้การระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสมเป็นระบบอย่างถูกต้อง เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เนืองแน่นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย การให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนถึงการป้องกันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563