เทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมหลายหน่วยงานร่วมกันวางแผนเตรียมนำสายสื่อสารร้อยท่อลงใต้ดินเริ่มเฟสแรก ตลอดแนวสุขุมวิท
นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียกให้ผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร อาทิ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์พื้นฐาน  สายเคเบิ้ล  ในเรื่องการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าลงใต้ดินด้วยท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดความสวยงาม น่าอยู่อาศัย สะดวกต่อการบำรุงรักษา รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยในที่ประชุมได้มีมติให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารได้มีการกลับไปวางแผนในการที่จะเอาสายลงดินและลองไปศึกษาวิธีการที่ผู้รับเหมาได้ชี้แจงวิธีการที่จะนำสายลงใต้ดิน รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่อาจจะเกิดมาร่วมปรึกษาหารือกับทางเทศบาลและผู้รับเหมาอีกครั้ง ทั้งนี้เป้าหมายการดำเนินการที่กำหนดในปี 2561 จะประกอบด้วย 4 เส้นทาง คือ ถนนสุขุมวิท ถนนเจิมจอมพล ถนนสุรศักดิ์ 1 และถนนสุรศักดิ์ 2 รวมระยะทางประมาณ 8.9 กิโลเมตร จากนั้นจึงจะกระจายไปจนทั่วทั้งเทศบาลเมืองศรีราชา

สัมภาษณ์ นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563