อำเภอศรีราชาเปิดตั่งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ สปป. ลาว
นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า อำเภอศรีราชา ได้ร่วมกับทางจังหวัดชลบุรี จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ สปป. ลาว  ขึ้นเพื่อให้ประชาชน ที่มีจิตศรัทธา ที่ดี ได้ร่วมใจกันช่วยเหลือ พี่น้อง ชาว สปป. ลาว โดยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับความต้องการ นำไปช่วยแหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ สปป. ลาว  ซึ่งในปัจจุบัน ถึงแม้สถานการณ์ต่างๆ จะเริ่มดีขึ้น แต่พี่น้องชาว สปป. ลาว ยังคงต้องการรับความช่วยเหลือสิ่งของที่จำเป็นอยู่ โดยเฉพาะยารักษาโรค เพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพร่างกาย ของผู้ประสบอุทกภัย และ รับบริจาคเป็นเงิน เพื่อนำไปฟื้นฟูพัฒนาในการซ่อมแซมบ้านเรือน ของผู้ประสบอุทกภัย ในส่วนของ เสื้อผ้า หรือเครื่องอุปโภค บริโภค นั้น ถือว่ามีเพียงพอต่อความต้องการแล้ว หาก สิ่งของบริจาคในขณะนี้ได้เป็นยารักษาโรค และเงิน ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยมากที่ สุด  ซึ่งทางอำเภอศรีราชา ได้ตั้งเปิดรับบริจาคสิ่งของ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา หรือประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวก ก็สามารถบริจาคเป็นเงิน ได้ที่ ธนาคารกรุงไท สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี หัวใจไทยส่งไป สปป. ลาว บัญชีเลขที่ 067-0-12886-4  หรือบริจาคเงินได้ที่อำเภอศรีราชาเช่นกัน

สัมภาษณ์  นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563