กลุ่มสตรีจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ “สตรีชลบุรีรุ่นใหม่จิตผ่องใส เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9”
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ สตรีชลบุรีรุ่นใหม่จิตผ่องใส เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดชลบุรีจำนวน 240 คน จากทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินรวมทั้งให้กลุ่มสตรีได้แลกเปลี่ยนคความรู้ประสบการณ์และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 การรับฟังการบรรยาย บทบาทสตรีกับการเป็นจิตอาสาทำความดี ร่วมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ สมาธิกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง และรับฟังการบรรยาย ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ผูกสัมพันธ์สตรีชลบุรีรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีได้พัฒนาศักยภาพตนเองให้ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563