สมาคมประมงชลบุรี ร่วมกับ สภาเทศบาลเมืองศรีราชา และ หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 ที่ บริเวณสะพานปลา ซอยพรนายก  นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561  ซึ่งทางสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมกับ  สมาคมประมงชลบุรี   กลุ่มพลังศรีราชา ชมรมพลังสตรีศรีราชา และ หน่วยงานต่างๆ     จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลในอ่าวศรีราชา    เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่ของศรีราชา    ได้มีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายความจงรักภักดี     เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้พระองค์ และทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดจนมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหน ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ และรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูง สุดอย่างยั่งยืนตลอดไป รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชาวประมง และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วย    โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย ลูกกุ้งลูกปลา 500,000 จำนวน   ลงสู่อ่าวศรีราชา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563