เทศบาลเมืองบ้านสวนเลี้ยงภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่  6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี นายโอภาส คุณากรธำรง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายพศิน กุลธนโรจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญอยู่ ปราดเปรื่อง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลห้วยกะปิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 67 รูป

เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรี ได้ทำการจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวาย เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในชาติ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทได้รับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563