โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการแข่งขันฟุตซอล เฉลิมพระเกียรติ เด็กไทยโตไปไม่โกง ครั้งที่ 4
ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.ชลบุรี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางกัญญา คงเพชรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิวร นระดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล เฉลิมพระเกียรติ เด็กไทยโตไปไม่โกง ครั้งที่ 4 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์,อนุบาลวัดอู่ตะเภา,ธรรมวาที,กาญจนะวิทยา,ศุทธารัตน์บางปลาสร้อย,และโรงเรียนเพชรพิทยาคม,ทำการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561

การจัดการแข่งขันฟุตซอล เฉลิมพระเกียรติ เด็กไทยโตไปไม่โกงในครั้งนี้เพื่อฝึกทักษะการเล่นกีฬา และการเรียนรู้เรื่องกฏกติกา ปลูกฝังการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียนให้มีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กสนใจการเล่นกีฬา ออกกำลังกายเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย ส่งเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจ ให้รู้จักแพ้ ชนะ และรู้จักอภัยให้กัน ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างเสริมระเบียบวินัยการเล่นกีฬาติดตัวไปจนเติบโตเป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้นเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาทั้วไปให้ได้เห็นอีกด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563