โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ส่งต่อโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมนำรายได้กลับเข้าสู่โรงเรียน
                ที่สวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ครู และ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ลงเรือ ไปตรวจสอบผลผลิต ทางทะเลอ่าวศรีราชา ภายใต้โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และการแปรรูปผลผลิต การศึกษาตามอัธยาศัย  แผนยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของทางสถานศึกษา ซึ่งโครงการดั่งกล่าว จะส่งต่อ จากรุ่น สู่ รุ่น ให้ตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นต่อไป ดูแล และติดตาม โครงการ ประจำปีการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประมง และผู้ประกอบการกะชังเลี้ยงหอยแมลงภู่ ในอ่าวศรีราชา คอยดูแล และเผยแพร่ความรู้ ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครั่งนี้ ตัวแทนนักเรียนและครู ได้ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน บริเวณ โป๊ะแพหอย กลางอ่าวศรีราชา ก่อนเดินกลับโดยสวัสดิ์ภาพ  สำหรับผลผลิต จากกระชังหอยแมลงภู่ ทุกปี จะมีการจัดสรร และนำกลับเข้าสู่เพื่อพัฒนาโรงเรียน การศึกษา และสนับสนุนโครงการ ในปีการศึกษาต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563