นายอำเภอเมืองชลบุรีโชว์ฝีมือจับตะหลิวลงมิผัดผัดไทยกุ้งสดเลี้ยงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.ที่หน้าศาลาประขาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีนายกฤษณพันธ์ เดชครุธ  นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่ ประจำเดือน โดยได้มีการประชุมการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละตำบลที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ด้านต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ในการประชุมในครั้งนี้ นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด ในฐานะประธานชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี และเพื่อความ เป็น สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งในช่วงกลางคืน ยังได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วย โดยระหว่างเสร็จสิ้นพิธีการนายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรีได้นำอาหารมาจัดเลี้ยงมื้อกลางวันโดยได้ทำการโชว์ฝีมือจับตะหลิวผัดผัดไทยกุ้งสดแจกจ่ายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่ รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2561 ด้วยตนเอง โดยมีการต่อแถวเข้าคิวกันยาวเนื่องจากอยากชิมฝีมือนายอำเภอเมืองชลบุรีที่ลงมือด้วยตนเองสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563