โรงเรียนศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า-แดงเกมส์ 2018 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

                ที่โรงเรียนศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   นางสมพร  ฤทธาภรณ์   รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 18     เป็นประธาน  ในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน  ฟ้า-แดงเกมส์  2018   ของโรงเรียนศรีราชา  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้   เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  / เพื่อฝึกฝนการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  มีน้ำใจนักกีฬา  รู้จักแพ้  รู้จักชนะ  และรู้อภัย  /  เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจในการกีฬาให้มากยิ่งขึ้น  /  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  และเพื่อเป็นการสร่างเสริมควมสามัคคีในหมูนักเรียนโดยการเล่นกีฬา ซึ่งหารแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนศรีราชา ฟ้าแดงเกมส์   ในครั้งนี้   ได้ทำการแบ่งการแข่งขัน  เป็น 5 สี   ประกอบด้วย สีฟ้า  /สีเหลือง / สีแดง /สีม่วง และสีเขียว  โดยได้ทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 28  สิงหาคม 2561 แล้ว    ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาหลายหลายประเภท   อาทิ  การแข่งขันกีฬาสากล   /  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   /  การแข่งขันกรีฑา  ประเภทลู่และลาน    / การประกวดขบวนพาเหรด   / การประกวดกองเชียร์  และผู้นำเชียร์  ซึ่งบรรยากาศภายฝนงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันในวันนี้ด้วย


                 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563