สภาเทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยเปิดให้ผู้แทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับฟังการประชุม
วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน นายโอภาส คุณากรธำรง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้การประชุมยังได้เปิดให้ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนในครั้งนี้ด้วย

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนในครั้งนี้เป็นการประชุมการแจ้งประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 รวมทั้งการประชุมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการเสนอผู้แทนเป็นคณะกรรมการแปรญัติติร่างพระราชบัญญัติจำนวน 3 คนประกอบด้วยคนที่ 1.นายถาวร สำราญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน 2.นายไพโรจน์ สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน 3.นายวิสุทธิ์ รวยรื่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้าน ซึ่งทั้ง 3 รายจะต้องทำหน้าที่คณะกรรมการแปนญัติติร่างพระราชบัญญัติของสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนในลำดับต่อไป


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563