อบต.บ่อวินปลูกต้นไม้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
 เมื่อเวลา09.30น.(10ส.ค.61) ที่บริเวณลำห้วยป้าแคน ถนนสายอิสเทรินซีบอร์ด ขาเข้านิคม หมู่3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่ารวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในครั้งนี้มีการปลูกพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ต้นสาระ  ต้นมเหศักดิ์ สัต้นกสยามินทร์ ต้นยางนา ต้นประดู่ป่า ต้นแค ต้นสะเดา ต้นเหลืองปียาธร รวม 3000 ต้นโดยมีประชาชน ในพื้นที่ นักเรียน หน่วยงานภาคเอกชน พนักงาน ข้าราชการ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจำนวน 400 คนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563