จังหวัดชลบุรีรับมอบป้ายเกียรติยศและประกาศเกียรติบัตรเมืองกีฬา (sports city)หลังได้รับการคัดเลือกร่วมกับอีก 6 จังหวัด
ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผุ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และประกาศณียบัตรเมืองกีฬา (sports city ) จากนายพงษ์ภาณุ เศวตรรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าฝ่ายบริหาร รักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ในการรับมอบป้ายเกียรติยศ และประกาศณียบัตรเมืองกีฬา (sports city ) ในครั้งนี้โดย กกท ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา(sports city )ตามแผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(sports city )เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีจังหวัดที่ได้ยื่นเอกสารเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ตามระยะเวลาที่กำหนดครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ 1.ส่งเสริมเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 2.พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3 .จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 4.ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดกระบี่ โดยได้ทำการจัดพิธีรับมอบป้ายเกียรติยศ และประกาศณียบัตรเมืองกีฬา (sports city )ขึ้นในวันนี้โดยมีผูแทนของแต่ละจังหวัดเดินทางมารับมอบพร้อมทั้งจัดนิทรรศการด้านการกีฬาของแต่ละจังหวัดให้ผู้ร่วมงานได้ชมอีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563