ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยศรีราชาจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชน สอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การซื้อขาย สินค้าออนไลน์ และ e-commerce
ที่ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยศรีราชา ภายในวัดศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะครู ของทางศูนย์ ฯ  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน และ ผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และ การทำธุรกิจ e-commerce  โดยให้ทางคณะครู ของทางศูนย์ ฯ  ร่วมกันพลัดเปลี่ยนเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องราว เกี่ยวกับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในช่องทางต่าง ๆ ในการโพสต์ ซื้อขาย สินค้าออนไลน์  ถ่ายทอดสู่ชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตนเอง ในยามว่าง เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ร่วมทั้ง นำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ในการเผยแพร่ ของดี ของเด่น สถานที่ท่องเที่ยว ในชุมชน เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน  ได้ โดยการอบรมครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ ทั้งสิ้น 2 รอบ คือ วันนี้ เป็นการสอนการใช้โปรแกรมและการโพสต์ ขาย สินค้า ออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ และในวันที่ 1920 กรกฏาคมนี้ จะเป็นการเรียนการสอน ในการทำ ธุรกิจ e-commerce ในระดับที่สูงขึ้น หากท่านใดสนใจ จะเข้าร่วมเรียนในโปรแกรม e-commerce สามารถเข้ามาสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยศรีราชา ภายในวัดศรีมหาราชา และพร้อมเข้าเรียนทันที ในวันพรุ่งนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563