อบต.บ่อวินตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพันเสด็จในพบว่าสามารถบริหารจัดการให้เด็กนักเรียนได้อาหารที่เพียงพอถูกหลักโภชนาการ พร้อมติดตั้งรับอากาศที่อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
    ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ รองนายก อบต.บ่อวิน รุดตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)สังกัดอบต.บ่อวิน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทางโรงเรียนมีการจัดทำอาหารกลางวันที่ได้คุณภาพหรือไม่ โดยมีนายธงชัย คำศิลป์ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเข้าไปดูในโรงอาหาร พบนักเรียนกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ภายในโรงอาหาร จากการสอบถามเด็กนักเรียนพูดตรงกันว่าอาหารมีรสชาติอร่อยทุกมื้อและในแต่ละวันอาหารจะไม่ซ้ำกัน และจากการตรวจสอบห้องครัวพบว่าเป็นไปตามสุขลักษณะมีการล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีอาหารที่ได้ในแต่ล่ะวันจึงมีรสชาติและคุณภาพที่ดี ซึ่งอาหารใน 5 วันจะประกอบด้วยกับข้าว 2 อย่าง ขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล 1 อย่างสลับกันไป และมีรายการอาหารในแต่ละวันติดไว้ที่ฝาผนังโรงครัวอย่างถูกต้องเพื่อให้ทางนักเรียนได้ดูรายการอาหาร ทางด้านนายธงชัย คำศิลป์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ขอรับรองว่าอาหารกลางวันที่ได้จัดให้นักเรียนรับประทานจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้เด็กกินอิ่มจะได้ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือต่อไป แม้งบอุดหนุนอาหารกลางจะมีเพียงวันละ 20 บาทต่อคนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่โรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการ ให้นักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ มาโดยตลอดซึ่งสามารถตรวจสอบหรือสอบถามกับนักเรียนในโรงเรียนบ้านพันเสด็จในได้

อบต.บ่อวินตรวจสอบการติดตั้งรับอากาศที่อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน
   
ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ รองนายก อบต.บ่อวิน เดินทางมาตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของผู้รับเหมาที่อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธงชัย คำศิลป์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามห้องต่างๆซึ่งมีการติดตั้งทั้งหมด 12 ห้องเรียน และห้องคอมพิวเตอร์  รวมทั้งหมด 32 เครื่อง ด้วยงบประมาณประมาณล้านบาทเศษ ซึ่งในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนนั้น เนื่องจากโดยรอบของเรียนบ้านพันเสด็จในนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมล้อมรอบ มีทั้งกลิ่น ควัน ฝุ่น ตลอด ทำให้เด็กขาดสมาธิในการเล่าเรียน เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ ทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน โดยนายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาและอยากเห็นเด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างเป็นสุข มีสมาธิ ตั้งใจเล่าเรียน ได้รับความรู้อย่างเต็มที่สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563