การประปาส่วนภูมิภาคลงนามบันทึกความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการสนับสนุนขยายเขตประปาแก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรี
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.30 น.ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนโครงการขยายเขตหน่วยน้ำประปาแก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรีระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคนำโดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3)การประปาส่วนภูมิภาค และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและการประปาส่วนภูมิภาคร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้

พิธีการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาแก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งระบบประปาเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอ จำเป็นต้องขยายกำลังผลิตและขยายแนวท่อประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอมากขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของตนเอง และจะดำเนินการโอนส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการบริหารจัดการปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการมาแล้ว 93 โครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ 49,130 ครัวเรือน บริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรียบร้อยแล้ว

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563