ชาวบ้านร้องเทศบาลเมืองศรีราชาปิดทางเข้าสะพานเกาะลอยจนทำให้พระที่อยู่ที่วัดเกาะลอยออกมาบิณฑบาตรต้องมุดรั้วหรือปีนรั้วกันออกมาทำให้มองภาพลักษณ์ไม่ดี
ที่ห้องประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  ได้เป็นประธานในการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลบางเขต  ตัวแทนวัดศรีมหาราชา ตัวแทนผู้ประกอบการเลี้ยงหอย ตัวแทนผู้ประกอบการเรือโดยสารเกาะสีชัง ตัวแทนชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาการปิดสะพานเกาะลอยแม้จะสร้างเสร็จแล้ว แต่ทางเทศบาลเมืองศรีราชาปิดทางไม่ให้เข้าไปภายในเกาะลอย ซึ่งนายประสาน  โตวิวัฒน์ ไวยาวัจกรของวัดศรีมหาราชา ได้กล่าวว่ากรณีที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชาไม่ยอมเปิดใช้สะพานเกาะลอยทำให้พระภิกษุของวัดศรีมหาราชาซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดเกาะลอยซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องเดินออกจากวัดเกาะลอยเพื่อมาขอรับบิณฑบาตที่ตลาดศรีราชาได้รับความเดือดร้อนต้องปีข้ามรั้วหรือมุดลอดรั้วเหล็กที่ทางเทศบาลนำมาตั้งกีดขวางไว้ ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อผู้พบเห็นภาพดังกล่าว รวมถึงทางวัดเกาะลอยเองต้องบูรณะซ่อมแซมวัดจึงมีปัญหาคือเจ้าหน้าที่วัด คนงาน ช่างและรถขนอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าไปได้ จึงทำให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งเท่าที่ทราบมาทางโยธาธิการได้มอบให้กับทางเทศบาลเมืองศรีราชาแล้ว ซึ่งทางเทศบาลก็บอกว่ายังไม่ได้รับการส่งมอบจากโยธาธิการจังหวัดแล้วเอาอำนาจอะไรมาปิดสะพานทางเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชาจึงให้เป็นตัวแทนมาร้องเรียนผ่านนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธาน สภาเทศบาลเมืองศรีราชา รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการเลี้ยงหอย ก็บอกว่าการขนส่งหอยออกจากด้านในลำบากมากต้องแบกหอยออกมาส่งให้กับผู้รับซื้อผ่านรั้วเหล็กที่ปิดกั้นอยู่ซึ่งผู้ประกอบการเลี้ยงหอยนับสิบรายที่ได้รับความเดือดร้อนจาการที่สะพานสร้างเสร็จแล้วไม่ยอมให้ใช้งานซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชาเองต้องลงไปดูในเรื่องนี้ รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการเรือโดยสารก็บอกว่าที่ซอยท่าเรือจรินทร์นั้นคับแคบการจราจรก็ติดขัดแถมจอดรถนักท่องเที่ยวก็น้อยมากทำให้นักท่องเที่ยวไปเกาะสีชังลดลงอย่างเห็นได้ชัด อยากให้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาเร่งแก้ไขปัญหาการปิดสะพานอย่างเร่งด่วน

ทางด้านนายฉัตรชัย กล่าวว่าจากปัญหาที่มีผู้มาร้องเรียนเรื่องสะพานเกาะลอยนั้นสร้างเสร็จแล้วยังไม่เปิดให้ใช้งานนั้นเดือดร้อนกันหลายฝ่าย รวมถึงผู้ประกอบการเรือข้ามฝากจากทางเกาะสีชังซึ่งจากการประชุมในวันนี้มีหนังสือร้องเรียนจากทางอำเภอเกาะสีชัง รวมถึงร้องเรียนด้วยวาจาจากนายกเทศมนตรีเกาะสีชัง ผู้ประกอบอาชีพประมงที่ศรีราชา ตัวแทนของวัดศรีมหาราชา ที่บอกว่าลำบากมากกับการที่ทางเทศบาลปิดสะพานเกาะลอย ไม่ให้ใช้สะพาน เนื่องจากสะพานในตอนนี้ผ่านการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโยธาเองก็บอกว่าสามารถใช้ได้แล้ว แต่ก็เปิดให้ใช้แค่2วัน ทางเทศบาลก็ไปปิด ซึ่งก็ต้องถามเทศบาลว่าใช้อำนาจส่วนไหนไปปิดสะพาน ซึ่งเทศบาลก็บอกว่าทางโยธายังไม่ส่งมอบ ซึ่งในตอนนี้ก็ทำหนังสือสรุปผลการประชุมเรื่องชาวบ้านได้รับผลกระทบไปยังนายอำเภอศรีราชา และทางจังหวัดชลบุรี ให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีประชาชนมาร้องเรียน รวมถึงทางวัดมาร้องเรียนการปิดสะพานเกาะลอย ทำให้พระต้องมุดหรือปีนราวสะพานออกมาบิณฑบาตรกัน ทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมามองเห็นแล้วรู้สึกไม่ดี
ซึ่งในเรื่องนี้นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ออกมาชี้แจงว่าในขั้นตอนนั้นเนื่องจากทางประธานสภาทำหนังสือถึงผมเรื่องเรื่องปรึกษาหารือสมาชิก ขอใช้ห้องประชุมแต่ตอนหลังได้ยกเลิกไปเนื่องจากว่ามีหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่ไม่ได้ชี้แจงให้ผมทราบ คือเรียนจากนายอำเภอไปถึงประธานสภาและเรียกสมาชิกประชุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางเกาะสีชัง ถึงต้องระงับไม่ให้ใช้ห้องประชุม เป็นการผิดขั้นตอน การที่นายอำเภอมีความเดือดร้อน ถามว่าทางอำเภอศรีราชาก็เดือดร้อน ก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่แต่สะพานนี้ พึ่งแล้วเสร็จ ทางเทศบาลเมืองศรีราชาก็มีความเดือดร้อนที่ต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในเกาะลอยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อไป การที่จะให้คนเข้าในสะพานเกาะลอยนั้น หน่วยงานที่นำเรือเข้าไปจอดนั้นอย่างตำรวจน้ำ เราก็มีกุญแจให้ วัดศรีมหาราชาเราก็มีกุญแจให้ไขเข้าออกได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นให้พระปีนราวกั้นแล้วถ่ายลงเฟส แล้วตำหนิเทศบาลพระจะต้องปีนทำไมพระมีกุญแจซึ่งทางมัคทายกซึ่งเป็นประธานชุมชนริมทะเลได้รับกุญแจไปแล้ว ชัดเจนแต่ภาพลักษณ์นั้นอาจเป็นการตกแต่งหรืออย่างไรไม่รู้มีอย่างเหรอผมไม่ให้พระเข้าไปที่วัดเกาะลอยซึ่งไม่ได้ห้ามตำรวจน้ำเราก็มีกุญแจให้พระที่ไปจำวัดที่เกาะลอยเราก็มีกุญแจให้   ส่วนหน่วยงานอื่นนั้นที่ไม่มีความจำเป็นในนั้นเราก็ไม่ให้กุญแจ ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชาโดยตัวผมก็เข้าไปสำรวจแล้วว่าส่วนไหนที่เสียหายเราจะแก้ไขอย่างไร ว่าถ้าเกาะลอยเสร็จแล้วจะได้ไม่ทำให้คนข้ามฝากไปเกาะสีชัง แต่ทั้งนี้ที่ทางเรายังไม่เปิดเป็นทางการเพราะว่า เราเช็คดูแล้วว่าถ้าเข้าไปภาพลักษณ์ของเราไม่ดี เนื่องจากว่าหญ้าสูงรก สกปรก เราเคยปรับปรุงไปครั้งนึงแล้วแต่เราก็จะปรับปรุงอีกให้เกิดความสวยงามและให้มองดูแล้วว่าคนเข้าไปขึ้นเรือไปเกาะสีชังมองแล้วว่ามันน่ามอง ซึ่งนายกปล่อยให้คนเข้าไป การเดินเรือเข้าไปโดยสภาพยังทรุดโทรมแบบนี้ และไม่อยู่ในสภาพดำเนินการได้ เทศบาลเมืองศรีราชาก็จะโดนตำหนิ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563