โรงเรียนสวนกุหลาบร่วมกับสภ.บ่อวินป้องปรามนักเรียนไม่ให้เล่นการพนันบอลโลก
นายวันชัย  ทันสมัย ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เปิดเผยว่าจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นั้นมีจำนวนถึง 2,600 คน ในช่วงเทศกาลบอลโลกนั้นทางโรงเรียนมีการป้องปรามนักเรียนห้ามเล่นการพนันบอลโลกโดยมีมาตราการอยู่2ส่วน โดยส่วนแรกนั้นโดยให้นักเรียนที่เป็นประธานสภานักเรียนดูแลกวดขันกันช่วยชี้แนะโทษของการเล่นการพนัน และช่วยเหลือครูในการสอดส่องดูแลนักเรียนในเรื่องของการพนันและโทษของพิษภัยของการพนันและทางโรงเรียนเองก็ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ่อวินที่ให้ความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับภัยของการเล่นการพนันฟุตบอลโลกรวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองในวันพบผู้ปกครองให้ช่วยติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนในช่วงเทศกาลบอลโลกที่มีการแข่งขันนี้ ให้ดูแลกำกับไม่ให้นักเรียนไปเล่นการพนันซึ่งจะเป็นโทษต่อนักเรียนโดยตรงซึ่งทางโรงเรียนเองก็ยังไม่พบปัญหาการเล่นการพนันของนักเรียนในช่วงเทศกาลบอลโลกนี้แต่อย่างไร


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563