คณะลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนดาราสมุทร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ลานกิจกรรม โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  นายพินิจ ศิโรรัตนาวาทย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนดาราสมุทร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในกิจการลูกเสือโรงเรียนดาราสมุทรที่ผ่านมา มีการจัดตั้งกลุ่มกองลุกเสือในโรงเรียน โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 138 คน ลูกเสือ และเนตรานารี จำนวน 64 กอง รวม 2,983 คน โดยแบ่งกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาวิชาลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความตระหนัก ในพิธีทบทวนตำปฏิญาณและสวนสนาม  กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ในการอยู่ค่ายพักแรม  กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู ในการถวายราชสดุดี กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า ในการอบรมวิชาพิเศษ และอบรมผู้บังคับบัญชา  กิจกรรมพัฒนาการ ในพิธีการเข้าประจำกอง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมข้างต้น นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการเสียสละ สร้างความรักสามัคคี ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองลูกเสือ อย่างแท้จริง
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563