อบต.บ่อวิน เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากเปื่อยที่อาจระบาด ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินโดยให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา   นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  เย็นกาย หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินตรวจสอบเด็กภายในศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาหิน หลังจากได้ทราบว่ามีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาบางแห่งเกิดเป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยแล้ว ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นห่วงเด็กเล็กที่มาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ในเรื่องโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จะมีความเสี่ยงที่สุด จึงได้สั่งการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงตรวจสอบเด็กที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 300 คนว่ามีอาการน่าเป็นห่วงหรือไม่หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และให้หยุดเรียน พักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ได้วางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์ทั้งหมดในช่วงนี้ โดยทำหนังสือถึงผู้ปกครองขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในช่วงนี้ โดยให้หมั่นสังเกตอาการของเด็กอย่างให้ชิด รวมถึงสั่งการให้ครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กเล็กในระดับอนุบาล 1-3 ทำความสะอาดห้องเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นทุกวัน และสอนให้เด็กล้างมือด้วยน้ำ-สบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเล่นเครื่องเล่นกันในเวลาพักกลางวัน รวมถึงตัดเล็บให้สั้นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคสะสมในเล็บ หลีกเลี่ยงให้เด็กใช้สิ่งของร่วมกัน อย่างแก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ได้จัดให้มีอ่างล้างมือ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะอนามัยไว้ให้เด็กได้ใช้ ก่อนที่จะรับประทานอาหาร หรือเลิกจากการเล่นเครื่องก็จะให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปากเปื่อยทุกครั้ง    พร้อมกับกำชับครูพี่เลี้ยงว่า ถ้าเด็กในศูนย์เกิดมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคมือ เท้า ปากเปื่อยให้รีบรายงานทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินทราบโดยเร่งด่วน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ก่อนที่จะมีการสูญเสียเกิดขึ้น
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563