เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี จัดโครงการแกนนำเยาวชน ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และ รู้ทันโรคเอดส์
ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการแกนนำเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และรู้ทันโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านศรีราชา จัดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นวัยที่ อยากคิด อยากลอง ในสิ่งที่แปลกใหม่ ทั้ง ในแง่บวก และ ลบ   ได้ทราบถึง บาป บุญ คุณ โทษ ปัญหาหลักที่ทำให้สังคมไทย พบผู้ที่ติดเชื้อ HIV  ซึ่ง ส่วนมากผู้ติดเชื้อ HIV มักมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกต้อง อันขาดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกวิธี  โดยทางวิทยากร มีการนำเสนอการอบรม การป้องกัน พร้อมรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัย อย่างถูกวิธี เพื่อ แก้ไขปัญหาตั้งท้องก่อนวัยอันควร ลดปัญหาการทำแท้ง และการติดเชื้ออนามัยเจริญพันธุ์ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจ ถามตอบพร้อมเปิดใจ พูดคุยเรื่องปัญหาทางเพศ อย่าง บริสุทธิ์ ใจ พร้อม ที่จะเป็นแกนนำ ในการต่อต้าน การมีเพศสัมพันธ์ และ การตั่งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563