โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ่อวินจัดอบรมขับขี่ความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถของบริษัทให้มีความตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่ตามมา
นายเดชา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ่อวิน กล่าวว่าในประเทศไทยมีการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลก ทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ่อวิน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและจัดทำหลักสูตรอบรมการขับขี่ปลอดภัยขึ้นทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ่อวิน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าอบรมได้ซึ่งทางบริษัทป้อมบูรพา จำกัดเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการขับรถจึงส่งพนักงานรวม 35 คนมาเข้ารับการอบรม  ซึ่งจัดให้มีการอบรม 2 วัน เป็นการทบทวนองค์ความรู้เก่าควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่การขับขี่ให้ปลอดภัยและยังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรอบรมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม กระชับเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ช่วยเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เอกสารประกอบการอบรมพร้อมทั้งรายงานประเมินผลหลังจากการอบรมหลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัย หลักสูตรนี้สามารถอบรมให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย การเตรียมตัวก่อนขับขี่ เทคนิคการขับขี่ และกฏหมายจราจรเบื้องต้นหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักในการขับขี่: จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุ เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและความสูญเสียที่ตามมา โดยให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีกิจกรรมที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น หลังเสร็จสิ้นการอบรมก็ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดโดยนายเดชา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ่อวิน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563