ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บางพระ พร้อมพัฒนาพื้นที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวหลังได้รับงบประมาณจากจังหวัดชลบุรี ในโครงการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้าน นวัตวิถี
                 นายจำรัส ยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับคัดเลือก เป็นหมู่บ้านใน โครงการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านนวัตวิถี  โดยทางจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณา สนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่ 4 ตำบลบางพระ ได้มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว สาเหตุเพราะมีภูมิประเทศติดภูเขา และ ยังคงมีพื้นที่สีเขียวอยู่มาก พร้อมมีทั้งนักปั่นจักรยาน มาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้นำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษา กับทางผู้บริหารท้องถิ่น นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และเชิญมาเป็นที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อขอความาช่วยเหลือแต่ตอบโจทย์ ที่ทางโครงการตั้งไว้ ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ บริเวณบ่อน้ำของหมู่บ้าน ร่วมกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สวยงาม โดยบ่อน้ำดังกล่าวปัจจุบันมีคุณภาพน้ำที่ต่ำ จึงควรมีโครงการพัฒนาปรับปรุงโดยทำการขุดลอก สร้างสันขอบบ่อให้เป็นทางเดินและมีต้นไม้ตลอดรอบบ่อ ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำ ปรับปรุงศาลาริมน้ำให้สวยงาม และจะนำปลาสวยงาม มาปล่อยเพื่อให้บ่อมีความสวยงาม รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าบ่อให้ดูสวยงาม มีการสร้างร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน ซึ่งในอนาคตจุดนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชน ทั้งในส่วนสินค้าโอทอป ร้านขายอาหารทั่วไป จุดขายอาหารปลา เป็นต้น โดยการก่อสร้างปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม นี้ 

สัมภาษณ์  นายจำรัส ยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563