องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษาไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ให้กับวัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองข้างคอกเนื่องในวันเข้าพรรษา 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ที่วัดผาสุการาม ตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี  นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมือง ชลบุรี ร่วมเดินขบวนแห่ร่วมกับนายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี  2561 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมอบให้กับวัดและสำนะกสงฆ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก   เป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป   เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ เเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
    
โดยประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเหตุที่ทำให้เกิดประเพณีเพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านทำให้ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือนคือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดีในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะนำเทียนไปถวายเพราะเชื่อว่าถวายเทียนพรรษาเป็นผลให้บังเกิดความเฉลียวฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563