เทศบาลตำบลหนองไม้แดงร่วมกับสถานศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงแห่เทียนพรรษาไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์วัดอู่ตะเภาเนื่องในวันเข้าพรรษา 2561
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ที่วัดอู่ตะเภา  ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี  นางตวงทิพย์  ภาวสุทธิ์ชัยกิจ   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา วัดอู่ตะเภา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี  2561 โดยมีนายนภา จันทนา รองนายกเทศมนตรี นางนภัสวรรณ วรวาส เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมชาย บำรุงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงานในครั้งนี้  การจัดพิธีถวายเทียนทางเทศบาลตำบลหนองไม้แดงมีการร่วมมือกับสถานศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี    เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป   เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน   เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญและสุดท้ายเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
    
โดยประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเหตุที่ทำให้เกิดประเพณีเพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านทำให้ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือนคือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดีในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะนำเทียนไปถวายเพราะเชื่อว่าถวายเทียนพรรษาเป็นผลให้บังเกิดความเฉลียวฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลมสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563