โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการอาหารมื้อเช้ามีประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะครูในระดับประถมศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการอาหารมื้อเช้ามีประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์ เนื่องจากสภาพสังคมที่เร่งรีบ ในช่วงเวลาเช้า ทำให้ผู้ปกครอง และนักเรียน มักลืมความสำคัญ ของอาหารมื้อเช้า ที่ควรต้องเลือกสรร แต่สิ่งที่ดี และมีประโยชน์รับประทานกัน สำหรับเด็ก ๆ เองแล้ว การ อดอาหารเช้า เป็นประจำ อาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และยังส่งผลต่อสติปัญญา ทำให้ขาดสมาธิ ส่งผลต่อการเรียน ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน และ ไม่แจ่มใส ภายในโครงการ จัดให้มีกิจกรรมสนุกสาน สอดแทรกความรู้ ให้นักเรียนได้ทดลอง คิด วิเคราะห์และตัดสินใจ ในการเลือกรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ เปลี่ยนทัศนคติ การอดอาหารเช้า และร่วมรับประทานอาหารเช้าที่ มีประโยชน์ร่วมกัน ก่อนขึ้นเรียนในภารเรียนต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563