เทศบาลตำบลบางทรายเปิดโครงการการฝึกอบรม การจัดทำเวทีประชาคมชุมชนตำบลบางทรายและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติตำบลบางทราย นายกำพล วงษ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางทราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การจัดทำเวทีประชาคมชุมชนตำบลบางทรายและโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 โดยมีผู้แทนประชาคมท้องถิ่นตำบลบางทราย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางทราย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการฝึกอบรมการจัดการประชาคมชุมชนตำบลบางทรายและการจัดทำแผนชุมชน(ครั้งที่ 1)ในครั้งนี้เนื่องจากประชาชนคือหัวใจของการพัฒนา ดังนั้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของการพัฒนาในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ จึงเป็นเรื่องสำคัญทำให้การดำเนินงานโครงการต่างๆของท้องถิ่นตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นำไปสู่ความสามัคคีและความรักท้องถิ่น ทำให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน เทศบาลตำบลบางทรายจึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563