การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2561นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ด้วยการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
                 ที่บริษัทบีกริมเพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี  ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทาง สำนักงานนิคมเหมราชชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  บริษัทบีกริมเพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ทำการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2561 โดยมีนายสัญญา ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตัวแทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินทางมาดูการซ้อมแผน ภายในบริษัทบีกริมเพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ในครั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไว้ที่โรงงาน พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกันสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563