องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 12 เขตอำเภอเมืองชลบุรี
วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดดครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายกเทศบาล นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนมาก

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความป็นอยู่ที่ดีขึ้น เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้มีผู้ประสบความเดือดร้อนรับเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,114 คน ประกอบก้วยรับแว่นสายตา 120  คน ผู้สูงอายุรับไม้ค้ำยัน 212 คน รวมจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ 2.446 คน ประกอบด้วยพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองชลบุรีจำนวน 11 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน  เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลตำบลบางทราย เทศบาลตำบลหนองไม้แดง เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลตำบลนาป่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563