บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดงาน The First Asia ESH Innovation Day เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึก ให้กับพนักงานของบริษัทฯในการช่วยกันคิดค้น ปรับปรุงพัฒนา และสร้างสรรนวัตกรรม

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้จัดงาน The First Asia ESH Innovation Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึก ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในการช่วยกันคิดค้น ปรับปรุงพัฒนา และสร้างสรรนวัตกรรม เทคนิค, วิธีการใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ/ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
     
โดยผู้บริหารของบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีความต้องการที่จะ แบ่งปันความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆที่บริษัทฯมี ให้กับ หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนภายนอก เพื่อนำเอานวัตกรรม ความรู้และเทคโนโลยีของบริษัทฯนี้ ไปต่อยอด หรือปรับประยุกต์ใช้ เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทย ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยผลัดดันให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติ จากนายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และผู้กล่าวเปิดงาน และนายวรานนท์ ปิติวรรณ  รองปลัดกระทรวงแรงงาน  ,นาย ธานี สามารถกิจ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายความมั่นคง  นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด  และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอศรีราชาอีกหลายท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน  The First Asia ESH Innovation Day ในครั้งนี้  โดยภายในพื้นที่การจัดงาน ได้จัดให้มีพื้นที่ ซุ้มนิทรรศการ เพื่อจัดแสดง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่บริษัทซัมซุงฯ ได้นำมาพัฒนา ปรับประยุกต์ใช้ ในการทำงานด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้น พัฒนาจาก ซัมซุงฯทุกสาขาทั่วโลก  อาทิ เช่น  - การใช้โดรนตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เสี่ยงอันตราย - การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยใช้รถ AGV แทนรถโฟร์คลิฟท์ และพนักงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ - การใช้ระบบเสียงเซ็นเซอร์ แจ้งเตือนเมื่อพนักงานไม่ใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เมื่อเข้าทำงานกับเครื่องจักร  - การจัด Safety Booth Knowledge เพื่อแนะนำพนักงานในการเลือกใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน - การลดการใช้พลังงานของมอเตอร์เครื่องจักรโดยใช้ PLC ควบคุมการทำงาน - การใช้ระบบ “Eye Coc” ในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้สัญลักษณ์, หมายเลข และตารางจุดตรวจสอบที่ง่าย กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาความจุดที่อาจมีความผิดปกติ  - การใช้หุ่นยนต์ ทำงานแทนพนักงานในจุดที่เสี่ยงอันตราย เช่น พื้นที่ที่มีฝุ่น หรือ เสียงดัง นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่สายการผลิต เพื่อให้ผู้มีเกรียติได้เข้าชม ผลงานการใช้นวัตกรรม ต่างๆในพื้นที่ทำงานจริงอีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563