โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ และละครเวที ภาษาอังกฤษ ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเชิดชูเกียรติเมืองศรีราชา
ที่โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เชิดชูเกียรติเมืองศรีราชา และการประกวดละครเวทีภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มทักษะในการ การอ่าน การอ่านสุนทรพจน์ การใช้ภาษาไทย อ่านคำควบกล้ำคำพ้องเสียง ให้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย และเชิดชูเกียรติ ความงดงาม และประวัตศาสตร์ ของเมืองศรีราชา  อีกทั้งฝึกนักเรียนกล้าแสดงออก ใช้ความสามารถทักษะทางด้านวิชาภาษาอังกฤษบทสนทนา ในการประกวดละครเวที ตามจินตนาการ ที่ตนเองชื่นชอบ  การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งนี้ ยังถือเป็นการยก ระดับการศึกษา เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน โดยมี ตัวแทนนักเรียน ในสังกัดทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว กันอย่างพร้อมเพรียง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563