เอไอเอส จัดเสวนาให้ความรู้“คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ไม่อันตรายต่อสุขภาพ”
เอไอเอส จัดเสวนา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพให้แก่สื่อมวลชน - ศูนย์ดำรงธรรม - สคบ.จังหวัดระยอง  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในการเผยแพร่สู่สาธารณะ

นายโชติวัตร  อุ่นพิกุล หัวหน้าแผนกงานปฎิบัติการด้านเทคนิค ภาคตะวันออก  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์  ขอมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนถึงคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเสาส่งสัญญาณ  ซึ่งเอไอเอสได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการทุกรายเดินหน้าขยายโครงข่ายสัญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชน  เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ   ดังที่เอไอเอสมีความมุ่งมันในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ายกระดับสังคมไทยในทุก ด้าน ภายใต้แนวคิด ดิจิทัล ฟอร์ ไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศสู่  ไทยแลนด์ 4.0”

ทั้งนี้ เอไอเอส ได้จัดงานเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพเพื่อทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าวให้กับสื่อมวลชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณชน  

ด้าน ดร.ธีรศักดิ์  อนันตกุล  หัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาโครงข่ายวิทยุ และผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  กล่าวว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่มีประชาชนวิตกกังวลนั้น ความจริงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าว มีกำลังส่งที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กสทช. กำหนดไว้ เช่นเดียวกับโครงสร้างเสาส่งสัญญาณที่ก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกสทช.

โดยจากงานวิจัยระบุว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี 2 ประเภท คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลุ่มชนิดไม่ก่อไอออน (Non-ionizing radiation) ซึ่งเป็นย่านความถี่ชนิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) ในมนุษย์ และสัตว์ได้ เนื่องจากเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ,คลื่นจากวิทยุ ,โทรทัศน์ และคลื่นจากวิทยุสื่อสารตำรวจหรือกู้ภัย สัญญาณ WI-FI เป็นต้น

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้กำหนดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำอยู่ในกลุ่ม 2B ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ กาแฟ , น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดทั้งกลีบใบของว่านหางจระเข้ หรือน้ำมันมะพร้าวที่ผสมกับไดเอทาโนลาไมด์ สำหรับทำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำพวกแชมพู สบู่ รวมไปถึงเครื่องสำอาง  เป็นต้น โดยทั้งหมดถือเป็นกลุ่มที่อาจจะ หรืออาจเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

ปัจจุบันยังไม่มีผลวิจัยใดที่ชี้ชัดว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีผลกระทบทำให้เกิดโรคต่างๆต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เลย เช่นเดียวกับ กสทช. ที่ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศมีเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กสทช.กำหนดไว้ ดังนั้นประชาชน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเสาส่งสัญญาณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด” 

ขณะที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลุ่มชนิดก่อไอออน (Ionizing-radiation) ซึ่งเป็นคลื่นที่มีผลต่ออะตอม และมีผลต่อการแยกอนุภาคอีเล็กตรอนออกไปกลายเป็นอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง เช่น คลื่นจากรังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ เป็นต้นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563