สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอศรีราชา เปิดค่ายโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ที่พ้นโทษแล้ว ในคดีต่าง ๆเพื่อฟื้นฟูจิตใจและชี้แนวทางการดำรงชีวิตใหม่
ที่ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดค่ายโครงการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยทางอำเภอศรีราชา ได้ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเคหะ 9 กิโล อำเภอศรีราชา จัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวังความประพฤติ ของกลุ่มผู้กระทำผิดในชุมชม ผู้ที่มีประวัติก่อความเดือดร้อน ลำคาน และเคยถูกจับ ในการกระทำผิด ในชุมชนมาแล้ว ร่วมถึงผู้ที่พ้นโทษ ในคดีต่าง ๆ  เพื่อเป็นการฟืนฟูจิตใจ และ ชี้แนวทางการดำเนินชีวิต ในสังคม การประกอบอาชีพที่สนใจ ตามความถนัด และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ในอนาคต


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563