เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเมืองศรีราชา
ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561   ที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และ สถานศึกษา ในเขตเมืองศรีราชา จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้รักษ์ ห่วงแหน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ให้ท้องถิ่นของตนดีขึ้น โดยร่วมกันเก็บขยะ ตามสถานที่ ต่าง ๆในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณชายหาดทะเลศรีราชา ร่วมทั้งตามถนน หนทาง ในเขตเมืองศรีราชา และภายในสวนสาธารณะเกาะลอย  ซึ่งเทศบาล ได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการเก็บกวาด ทำความสะอาด ให้บริการ กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดเมืองศรีราชา โดยทางเทศบาลเมืองศรีราชาเองกำลัง ปรึกษาและจัดทำโครงการต่อกับกรมเจ้าท่า ในการขุดลอกโคลนเลน บริเวณชายหาดศรีราชา ออก ในอนาคต โดยฝากขอความร่วมมือ ประชาชนทุกภาคส่วน เรือประมง ช่วยกันไม่ทิ้งขยะลงทะเล ด้วย

สัมภาษณ์  นายธานี รัตนานนท์ นายกเมืองศรีราชา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563