สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาจัดสนามสอบวิชาการในระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อหาตัวแทนเด็กเก่งไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออก และระดับประเทศไทย
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ได้ถูกจัดเป็นสนามสอบการแข่งขันวิชาการประกวดโครงงานเพื่อหาตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมทำการแข่งขันในระดับ ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561  ที่จังหวัดระยอง โดยในรอบคัดเลือกระดับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชานั้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา  3 ระดับชั้นการศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมวัย มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สำหรับสนามแข่งขันของทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานั้น ทำการประกวดโครงงาน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษไทย สังคมและสุขศึกษา โดยตัวแทนนักเรียนต่าง นำผลงานโครงงานที่ตนเองคิดค้น มาทำการนำเสนอในรูปแบบของตนเอง ให้กับทางคณะกรรมการให้คะแนน กันอย่างจริงจัง โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการ จากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมให้คะแนน  ซึ่งในวันนี้นั้นเป็นประกวด วาดภาพระบายสี และคัดลายมือ เขียนเรียงความสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563