สถานีวิจัยประมงศรีราชา จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ชาวชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพเสริม
 ที่   สถานีวิจัยประมงศรีราชา ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ชาวชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561 เนื่องด้วยเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ยังประชากรที่ประกอบอาชีพประมง เช่น การทำแพหอยแมลงภู่ โดยในครั้งนี้ได้มีการอบรมรทำซอสหอยแมลงภู่เพื่อส่งเสริมอาชีพประมงของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ   พัฒนาอาชีพสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นทำให้ความเป็นอยู่ที่ดี ให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และ ปลูกกระแสให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์น้ำในทะเลริมฝั่งและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล  ไปพร้อมๆกัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของหอยแมลงภู่ ด้วยการนำไปทำซอสหอยแมลงภู่ ทั้งรับประทานเอง หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม   โดยมีชาวชุมชนศรีเจริญเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563