วัดเนินตองจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ เสริมสร้างพระพุทธศาสนา รวมถึงแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
  เมื่อเวลา09.00น.(24มิ.ย.61) พระครูสังฆรักษ์ณัฐฐาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเนินตอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเนินตอง ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองขาม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 19 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณธรรม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร 2 รูปอุปสมบทหมู่จำนวน 19 รูปโดยมีการแห่ผู้ที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทไปรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ หลังจากนั้นพระครูสาทรวรกิตติ์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ทำการบรรพชาและอุปสมบทให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนอันเสร็จพิธี ทางพระครูสังฆรักษ์ณัฐฐาวัฒน์ได้ร่วมกับนายชัยจิต รัฐขจรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำพิธีมอบทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน50ทุนในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ500บาท ซึ่งการมอบทุนจะมอบเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้นจึงมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฉลองพระบวชใหม่ เป็นการเสร็จพิธี
   
ซึ่งจากที่ทางวัดเนินตองจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ก็เพราะ นอกเหนือจากบวชเพื่อพัฒนาตนเองในพระศาสนาแล้ว เป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องการให้ผู้ที่มีศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนา ช่วยกันศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติให้ดี เป็นแบบเป็นอย่าง และศึกษาเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องการบริหารวัด จัดการวัด การบริหารจัดการหมู่คณะ จะได้ช่วยกันเป็นกำลังของวัด เป็นกำลังของศาสนาต่อไป ช่วยกันทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ทำวัดที่ไม่มีพระให้มีพระ ทำวัดที่กำลังเสื่อมโทรมให้เข้มแข็ง เป็นพระภิกษุที่ดีมีคุณภาพ เสียสละกันทุกอย่างก็เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คงไว้ตลอดไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563