ท้องถิ่นอำเภอศรีราชาลงพื้นที่ตรวจโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าเด็กได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา  นางพาขวัญ กิติสาระกุลชัย ท้องถิ่นอำเภอศรีราชา  ออกตรวจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ซึ่งอยู่ในสังกัดของอบต.บ่อวิน โดยมี นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ รองนายก อบต.บ่อวิน. นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการนายก อบต.บ่อวิน  เข้าร่วมตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งมีนายธงชัย คำศิลป์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน และคณะครู ให้การต้อนรับ  และนำตรวจการทำอาหารของแม่ครัวโรงเรียนและตรวจโรงอาหารที่เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งก็พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ตามที่ต้องการ ซึ่งผู้บริหาร และคณะครูที่มีแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งถ้าเด็กนักเรียนรับประทานไม่อิ่มสามารถเติมข้าวและกับข้าวได้ ตลอดโดยจะมีแม่ครัวคอยตักเติมอาหารให้แก่เด็กตลอด ซึ่งจากการออกตรวจโครงการอาหารกลางวันตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตามโรงเรียน ก็มั่นใจว่าทุกแห่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาจะดำเนินการด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563