เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อบรมส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพ จัดหารายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่มอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม ชุมชนนิคมบ่อวิน


               
นายสุชาติ ภู่ทอง ประธานชุมชนนิคมบ่อวิน กล่าวว่านายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และนายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ่อวิน ได้จัดสรรงบประมาณ การฝึกอบรมอาชีพทางเลือก สอนการทำหมูปิ้ง และก๋วยจั๋บ สูตรโบราณ จังหวัดนครปฐม ให้ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับครอบครัว รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยกำหนดจัดฝึกอบรมอาชีพเป็นเวลา1วัน ที่ชุมชนนิคมบ่อวิน โดยมีทีมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้รู้และมีทักษะและประประสบการณ์ในการด้านการทำหมูปิ้ง และก๋วยจั๋บ สูตรโบราณ   มาถ่ายวิชาความรู้และสอนวิธีการทำ ให้เป็นยอมรับของผู้บริโภค พร้อมแนะนำการทำตลาดในการวางจำหน่าย   เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันด้านประกอบอาชีพกันมากขึ้น จึงทำให้ประชาชนต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพของตนเองหรือหารายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีนโยบายให้การสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทุกระดับในเขตเทศบาล อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ความสามารถด้านอาชีพต่างๆ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งกองสวัสดิการสังคมได้สำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นประชาชนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป ประกอบเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งจะได้พัฒนาฝีมือของตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563