โรงเรียนบ้านเขาหินจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่เพื่อให้นักเรียนไปบอกผู้ปกครองให้งดและเลิกสูบบุหรี่
ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นางสาวจินดา  เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ทางโรงเรียนบ้านเขาหิน ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงให้เห็นถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ พร้อมกับมีคำขวัญ เน้นการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ให้กับเยาวชน โดยทางโรงเรียนได้พยายามให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนไปบอกผู้ปกครองให้งดและเลิกสูบบุหรี่  เนื่องด้วยในวันที่  31  พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก        ได้กำหนดให้เป็น วันงดสูบบุหรี่โลกโรงเรียนบ้านเขาหิน ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรม  วันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น จากนั้น ทางคณะครูผู้จัดกิจกรรมได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 จำนวนกว่า 200 คน เดินรณรงค์ไปตามถนน รอบเขตบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านเขาหินประมาณ3 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้เห็นป้ายข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้เห็นถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และมีขบวนนักเรียนถือป้ายรณรงค์ให้เห็นถึงความน่ากลัวจากพิษภัยของบุหรี่ พร้อมกันนี้ ได้ให้เด็กนักเรียนพากันร้องตะโกน ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งถนนได้งดสูบบุหรี่ พร้อมกับบอกถึงโทษผิดภัยของบุหรี่ ที่อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563