เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดโครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 46 ชุมชนในเขตเทศบาล
ที่ห้องประชุมยูงทองชั้น 5เทศบาลเมืองบ้านสวน  นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้แทนชุมชนทั้ง 46 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบว่าไม่มีกระบวนการคัดแยก การจัดเก็บขยะ เทศบาลเมืองบ้านสวนมีการบริหารงานขอความร่วมมือจากประชาชน ในการช่วยคัดแยกขยะและเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนที่สะอาด น่ามอง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกหลัก และจัดการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยมีวิทยากรจากเทศบาลเมืองชลบุรีมาถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับผู้แทนทั้ง 46 ชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านสวนในครั้งนี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563