โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียน และ คณะครู ตามโครงการทูบีนับเบอร์วัน ประจำปีการศึกษา 2561ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดโอกาสให้ คณะครู และ นักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ได้แสดงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดในการออกกำลังกาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย ให้แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส เหมาะสมกับช่วงวัย ตอบสนองนโยบาย ตามโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ในด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการ และ นันทนาการ แสดงออกในสิ่งที่ดี ตามวัตถุประสงค์โครงการ ทูบีนับเบอร์วัน ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ครั้งนี้นั้น ทางโรงเรียนจัดให้มีการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประกอบจังหวะเพลงสนุกสนาน นักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมเต้นออกกำลัง ได้ง่าย ตามจังหวะ เพลง พร้อมครูประจำชั้นของตน สำหรับกิจกรรมดั่งกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันพุธ ของสัปดาห์ โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียน การออกกำลังกายต่าง ๆไปเรื่อยทำให้เกิดความไม่น่าเบื่อหน่ายสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563