การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ประจำปี 2561
  นายสัญญา ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  และนางสาวพรธิตา อภัยวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม  โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการและการบริหารการจัดการโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กนอ. กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนรอบนิคมฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือที่ดีของชุมชน เพื่อร่วมกันรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ นายสัญญา ช.เจริญยิ่ง กล่าวว่า อารยสถาปัตย์เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมาย "ไทยแลนด์ 4.0" ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563