โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
 เมื่อเวลา09.00น.(14มิ.ย.61) ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน บ้านพันเสด็จใน  ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีนายธงชัย คำศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จในเป็นประธานในพิธี และมีนักเรียนทุกระดับชั้นต่าง นำดอกไม้ธูป เทียน  ดอกเข็ม  หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ร่วมถึงดอกไม้ ต่าง ๆ ที่นักเรียน พอจะหาได้ในท้องถิ่น  มาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู อย่างพร้อมเพรียง โดยทางตัวแทนนักเรียน นำ นักเรียนของสถานศึกษา กล่าวกล่าวสวดมนต์ กล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และคำปฎิญาณตน  และนักเรียนนำพานดอกไม้ไหว้ครู   โดยตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้น  ร่วมกันจัดตกแต่งพานพุ่ม อย่างสวยงามเพื่อนำมา ขอขมาลาโทษต่อคุณครู ที่นักเรียนได้กระทำผิดมา ทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมร่วมประกวดพานพุ่มไหว้ครู ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563