อบต.บ่อวิน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น                                                                       
กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมีนายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ  นายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.บ่อวิน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของทางอบต.บ่อวิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ก็ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ ม.3,4,6,7จำนวน350ราย เข้าร่วมประชุม ซึ่งหลักๆก็อยากให้ทางอบต.บ่อวิน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ไฟแสงสว่าง และปัญหาการจาจร รวมไปถึง ถนนสายต่างๆที่เริ่มชำรุดลงแล้ว ซึ่งทางคณะบริหารก็ได้รับไปพิจารณาและดำเนินการการแก้ไขให้กับประชาชน.ในพื้นที่ต่อไป


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563