สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาประเภทยานพาหนะจำนวน 39 รายการ
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เลขที่ 222/4 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี นายวินิจฉัย กาญจนางกูรพันธุ์ ผู้อำนวยการตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ประธานคณะกรรมการขายทอดตลาด เป็นประธานดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้(ประเภทยานพาหนะ)ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.ที่ 2500/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน2561 และคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.ที่2866/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561ทำการขายทอดตลาดยานพาหนะจำนวน 39 รายการประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ 14 คันรถยนต์ 15 คัน มีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวน 100 รายโดยทำการใช้วิธีเคาะไม้ตัดสิน

โดยการขายทอกตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาประเภทยานพาหนะจำนวน 39 รายการของสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 ในครั้งนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน มีคำสั่งยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสแบ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่านำไปใช้ประโยชน์แอย่างอื่น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีคำสั่งให้ขายทอดตลากทรัพย์สินจำนวน 39 รายการโดยรถยนต์ที่รับความสนใจมากที่สุดในวันนี้คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมินิออสตินสีแดงที่ผู้นิยมชอบรถมินิให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563