เทศบาลเมืองศรีราชา เซ็น MOU กับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่ ECC. และบูรณาการการจัดการขยะ ในเขตเมือง
 นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเซีย กงไฮ่ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ บริษัทเสฉวนเอเว่อไบร้ท ร่วมเป็นสักขีพยาน  การเซ็น MOU  ระหว่างนายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชากับ นายกัว โย่ง   ประธานบริษัทเสฉวน เอนเนอจี่ อินดัสเทรียล กรุ๊ป เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนพัฒนาในเขตพื้นที่ ECC. โดยมีนายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา , ผู้ประกอบการและนักลงทุนในอำเภอศรีราชา  ร่วมในพิธีในครั้งนี้ โดยเทศบาลเมืองศรีราชา   ตั้งอยู่ใจกลางทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ของประเทศไทย การเข้ามาพัฒนาและร่วมลงทุน ในครั้งนี้ เน้นการลงทุนในด้านพลังงานสะอาด,พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงสว่าง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของมณฑลเสฉวนและจังหวัดชลบุรี ด้านนายธานี   รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  กล่าวว่า   สำหรับการเซ็น MOU ในครั้งนี้กับบริษัทเสฉวน  ประเทศจีนนั้น  ประชาชนจะได้รับประโยชน์หลายอย่าง เพื่อสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ศรีราชา โดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง ขณะนี้ปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ การกำจัดขยะ  โดยจะมีการสร้างเตาเผาขยะ เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทดังกล่าว จะเข้ามาสำรวจและลงทุนในเรื่องนี้  เพราะปัจจุบันเมืองศรีราชาเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ขยะล้นเมือง จาก 4 ตันต่อวันเป็น 10 ตันต่อวัน และขณะนี้จังหวัดชลบุรี มีนโยบายให้เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นศูนย์กลางขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 1 เพื่อรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบข้าง โดยเบื้องต้นบริษัทเสฉวนฯ จะเข้ามาสำรวจและจะวางแนวทางในการลงทุนรูปแบบไหนบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ศรีราชา ที่จะมีศูนย์กำจัดขยะที่มาตรฐานต่อไป ซึ่งคาดว่าใน 1-2  เดือน คงจะมีรายละเอียด  และหากเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจะต้องมีการพูดคุยถึงรายละเอียดในผลตอบแทนอย่างไรต่อไป

**  สัมภาษณ์   นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา **
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563