เทศบาลเมืองศรีราชา คุมเข้มโครงการอาหารกลางวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัด ต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับช่วงวัย
               นายจิระ จักกะภาพ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมกันตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วย โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา โดยตรวจสอบถึงความสะอาดในการปรุงอาหาร  วัตถุดิบ เครื่องปรุง ในการประกอบอาหาร ต้องมีประโยชน์ และสารอาหาร เพียงพอกับเด็ก และให้เหมาะสมกับวัย  การแต่งกาย ความสะอาดด้านร่างกายของผู้ประกอบอาหารเอง ภาชนะ จาน ชาม และสถานที่ ในการประกอบอาหาร ต้องสะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา เมนูอาหาร ต้องมีความหลากหลาย ไม่ซ้ำกัน และปรุงเสร็จใหม่ ทุกวัน ซึ่งโครงการอาหารกลางวันนักเรียน นี้ เป็นโครงการสนับสนุนของทางภาครัฐ ที่ให้นักเรียนในระดับก่อนปฐมวัย ได้รับประทานอาหารฟรี และมีประโยชน์ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน นอกจากนั้น ยังสำรวจ ร้านค้า ร้านอาหาร เอกชน ที่เข้ามาประกอบอาหารขาย ในสถานศึกษาด้วย ว่า ต้องมีมาตรฐานเทียบเท่า ร้านอาหารที่เข้าโครงการ และ การควบคุมปริมาณ และราคา ให้เหมาะสม สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่ต้องซื้อหา อาหารกลางวันรับประทานเอง ซึ่งเบื้องต้น กำหนดราคาไว้ไม่เกิน จานละ 25 บาท ในส่วนโครงการอาหารกลางวัน ของเทศบาลเมืองศรีราชานั้น ต้องดูแลรับผิดชอบ นักเรียนในสังกัดมากกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหาร ยังได้ร่วมชิม อาหารในเมนูต่าง ๆ ภายในโครงการด้วย 

สัมภาษณ์ นายจิระ จักกะภาพ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563