กรมประมงออกประกาศห้ามใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำผิดประเภทจับสัตว์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำบางพระ ในช่วงฤดูวางไข่ เริ่มพรุ่งนี้กรมประมง กำหนดให้ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน ของทุกปี เป็นฤดูปลาวางไข่ในน่านน้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด  จึงออกประกาศห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด โดยยกเว้นการทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อน  ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาต จากอธิบดีกรมประมงก่อน รวมทั้งยกเว้นเครื่องมือประมงบางประเภท อาทิ เบ็ดทุกชนิด เว้นแต่เบ็ดราว ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และ ชะนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง ผู้ฝ่าฝืน จะต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติกรมประมง ฉบับใหม่ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,00050,000 บาท มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นอ่างเก็บน้ำจืด ขนาดใหญ่ มีประชาชนไปทำการประมงในหลายรูปแบบ ทั้ง วางข่าย วางเบ็ดราว และ การหาปลาแบบวิถีชาวบ้านอื่น ๆ จึงประกาศมาเพื่อทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ให้อยู่คู่กับชาวบางพระ สืบไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563